Sorø Bådfart 2021

Bådfarten i Sorø har med baggrund i den nuværende COVID-19 situation konkluderet, at de fysiske rammer på broerne omkring søen og ombord på Lille Claus, ikke er til stede for opretholdelse af tilstrækkelig fysisk afstand for at undgå smitterisiko for både besætningen såvel som for passagererne. Det vil samtidig være uhyre vanskeligt at opretholde en hygiejne ombord der tilfredsstiller myndighedernes skærpede krav ved en pandemi.

En stor andel af vores højtskattede gæster er ældre medborgere der tilhører den såkaldte risikogruppe for udvikling af alvorlig COVID-19 sygdom og det samme er gældende for besætningen.

På dette grundlag besluttede Sorø Bådfart at Lille Claus ikke sejlede i sæson 2020 men først skulle søsættes til start af sæson 2021.

Lille Claus vil blive søsat i slutningen af april 😃. Det betyder at vi vil være klar lige så snart myndighederne tillader aktiviteter af den karakter. Det nøjagtige tidspunkt for søsætningen ligger endnu ikke fast men vil blive meddelt så snart det er besluttet.

Reservationer af forskellige arrangementer og af rundture på søen er foreløbigt suspenderet. Det er det selvfølgelig fordi ingen ved hvad Coronaen finder på fremadrettet. Når Bådfarten har den tilstrækkelige information fra myndighederne om en lempelse der muliggør arrangementer og rundture, vil det blive meddelt her og på Facebook siden.

Bådfarten ønsker med disse tiltag at følge myndighedernes anbefalinger for at værne om vores gæster og personale.

Vi håber på jeres forståelse for disse tiltag.

Pas godt på jer selv indtil vi ses igen.